Over dit project

Twan van Hoof ontwerpt ieder jaar de catalogus van Pomaz, Hiervoor heeft hij meestal voor het visualiseren van het omslag de vaardigheden van Voorbeeld Creatie nodig zoals ook bij het omslag van deze editie. Water illustreren is een lastig werkje…